Powered by Blogger.

Wednesday, September 1, 2010

ADAKAH PERMODENAN ICT MEMBAWA ANJAKAN PRADIGMA YANG BAIK TERHADAP PEMBANGUNAN AKHLAK REMAJA ATAUPUN DISALAHGUNAKAN OLEH REMAJA PADA MASA KINI

Seperti mana yang sedia maklum, akhlak remaja pada masa kini boleh dikatakan berada di tahap yang amat membimbangkan. Sebagai contoh, laman-laman yang tidak bermoral semakin berleluasa dan telah banyak mempengaruhi para remaja. Seperti mana yang sedia maklum, perkembangan ICT sedikit sebanyak mengeksploitasi pemikiran remaja. Sebagai contoh, kurangnya pemantauan ibu bapa terhadap penggunaan ICT oleh anak-anak. Hal ini menyebabkan remaja semakin bebas menerokai laman-laman web yang keterlaluan dan tidak bermoral. Jika masalah ini tidak dibendung, mereka akan mempraktikkan perkara yang mereka lihat di dalam kehidupan seharian mereka. Oleh yang demikian, remaja juga perlu mempunyai motivasi diri untuk membezakan antara positif atau negatif terhadap penggunaan ICT.
Sebagai remaja yang sedang mengalami usia emosi, mereka seharusnya berfikiran rasional dalam menempuhi fasa tersebut dengan tidak menyalahgunakan pemodenan ICT. Disamping itu juga, remaja sebagai pemimpin Negara pada masa hadapan patut mengambil kesempatan dengan memperoleh sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dan membina jati diri agar tidak hanyut di dalam arus pemodenan ICT. Pihak-pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah drastik dalam mengekang kebejatan sosialterutamanya melibatkan penyalahgunaan ICT oleh remajapadamasa kini.
Justeru, kesedaran dalam diri remaja memainkan peranan penting dalam mengharungi era teknologi maklumat. Jati diri yang mantap dan tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar, perlu ditanamkan dalam diri para remaja. Sesungguhnya pemodenan ICT itu adalah satu nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi, kita janganlah lalai dan alpa kerana ia hanya merugikan kita serta generasi akan dating. Sebaik-baiknya gunalah kemudahan yang ada untuk kebaikan kita bersama.Justeru, isu ini dipilih untuk membincangkan sama ada akhlak remaja pada masa kini masih boleh diperbaiki atau semakin teruk ditelan arus pemodenan ICT.

0 comments:

Post a Comment